PinCode.ASIA

Беларуская - Артыкул
Беларуская мова
.ne
Вялікае Княства Літоўскае
Янка Купала
Гродна
Расія
Якуб Колас
Уладзімір Караткевіч
Кастусь Каліноўскі
Мінск
Беларускі лацінскі алфавіт
Украіна
Слуцк
Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка
Францыск Скарына
Янка Брыль
Адам Міцкевіч
Старабеларуская мова
Тарашкевіца
Васіль Быкаў
Тэма: