Бразилия

Делфин с камъни: Георги Георгиев (Юри) – Мечтата на детето (Цветан Колев)
Чудесни моменти и отлично време за фитнес на олимпиадата в Токио