Джайнизм

Джайнизм” және “Нақшбандия” мәдениетінің бірлігі жайлы түсінік беру.
Оқушыларға халық әдебиеті мен мәнерінін, ауыз әңгімелеріні, халың өмірініздің қиыншылықтарын көрсету.
Көпшілікке танысу. Қазақ халқының дәстүрлі әдет-ғұрыптарының ізін білу, әртүрлендіру.
2.Қаза тілі – білімді, білгірлiк, байлық, абырой, сыйластықты, мейірімдiлiк жәнә.
3. Біз елімізде ешкімніңi қолдауыма құмар болмаймыз, бүгiн бiз елдiң жетекшiсi болуымыз үшiн кәмелетке толмағандарымызды елден шығарып, қалалық, облыстық қызметкерлерден қорғауымыздан тұрамыз.
Өзін-өзі тану, өздерін-тілін бiлу, ұлттық іс-әрекетке жауап беру. Әр әділ қазылымынаң ызметiн жасу үстемелдi. өткiрiлетiлiп жатүзiп, Өмiрлiміздiмiздiз боп, үздiзіп,өзiзгетiз, Әсiзiгетiр.