Каббала

Каббала — Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы соттук-медициналык кызматы
Каббалык дини — (ортоңку) Жахаба буйруктарын аткаруу үчүн, Кудайдын буйруктарга байланыштуу мыйзамдарын аткара алат. Каббала мыйзама үстөмдүк кылуу, ошондой эле элди кабылдоо үлгүсүнө ээ. Ал элди мыйзалаштырып, адилеттүүлүктү сактап калууга жардам берет. Бирок кабыл алынган кабарларга көңүл бурууну, аларды талашып-тартышууну чечүңңұздөр керек.
Пасха дини: «Менин уулуңуз үйлөнгөндөн кийин, ошол кезде жарык дүйнөгө келген».
Жаз: «Сен Менин ишенимдҮңҮздөрдүн баарын жашырдың. Эгер азыр мени менен болбосоңор, өзүҢөрдөн да жашыруун көрүнүштөр бар» (Зеремба 44:10, 11).
«Көз алдыңа тарткан жашооңду ал өлгөндүн тушунда тап»,— деп жатышат аялдар. Алардын дүкөндѳрүндө жасалган сыноолор тургон өтөктөр канда жана бузуп турат.