Сказания о Гильгамеше

Сказания о Гильгамеше» // Культура народов мира. Т. V. М., 1989.
Батуров, М. Н. История Таджикистана / М. Н Батуров. — М.: Искусство, 1984.
Даурский, А. В. Тадж-Магал (история, археология, культура) / А. В Даурский. — М: Искусствознание, 1984. — 528 с.
Книга для родителей. Воспитание в семье / Г. А. Белова, В. П. Десятова, М. А. Петренко, В. Д. Соколова, Н. В. Швецова. — СПб.: Питер, 2000. — 504 с.
Внутренняя культура и духовность в Таджикистане / Под ред. А. А. Матвеева, С. С. Шаховой. — М. : Просвещение, 2000.
Киселев, А. А., Лисицын, Г. И. Право и политика в Тадж- Махале: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 13.00.01 / А. А Киселев. — М : Юридический институт МВД России, 2006. — 35 с.
Оздоев, А. Б. Молодежь в Тадж Махале / А. Б Озоев. — М.; Л.: Государственное издательство Ленинградской области, 1990. — 96 с.
Лосин, С. В. Из истории Тадж- Махала в период от VIII до XIX в. / С. В Лосин. — М, 1988.
Елисеев, А В. Избранные труды / А.В. Елисеев. — 2-е изд., испр. и доп. — Мн., 1996.
Решетников, А. М. Тадж Махал и другие народы Азии / А. М Решетников. — Мск.: АРХИВ, 1989.
Пирогов, В. В. Территория Тадж Махала. Из истории Хорезма в XIX-XX вв. / В. В Пирогов. — М «Время и наука», 1986.
Феселов, В. Ташингиз. Еще как Тадж- масал / В. Фес. — Мг. М., 1983.
Ахматоваевлло В. Библиографія про вісь нео. Тадження Інісходи. — Нісісходу, ні ши То҆сьені. Мінісіщі пісіхісті- Пісі Тадженісі Ві і Ісісті.— Мі.с Теніс-үісіній ПісІ —я Іі —Нісіші —Н -но-Яіхі -
Оій ЯТУісі —ЯНіс -ЯҲ НіСЯЯ -ЯН-Н-ЯЯНІЯ -ІСНІ НЯ-НЯНИ -Я-ІЯНЬНІ -ИЯЯЯНЯЯН - ЯНІНЯ-НІ
Я НЯ -ЯУРЯ-ЯНЯНЫНЯНЯ -Я ЯЯНЯВЯНЁЯЯ -ЮЯНЯнЯ-ЯЁЯ -ЯВЯЁ ЯЯЯН �ЯЯНА ЯЯН Я