Türkiye cumhurbaşkanları listesi

Türkiye cumhurbaşkanları listesi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak görev yapmış kişileri içeren liste. Türkiye Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Türkiye cumhurbaşkalığı kararnamesini kapsar.
Türksoy, "Türkiye Cumhuriyeti devlet başkanı olarak görev yapan kişileri içerir. Bu listede önceki Cumhurbaşkanları ile Türkiye Cumhurbaşkannlığı yapmış kişiler, sırasıyla, Türkiye cumhurbaskanlığına bağlı siyasi partiler, Türkiye devlet başkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ve diğer siyasi parti yöneticileri bulunmaktadır."
Türkiye'de uzun süre görev yapmış Cumhurbaşkanlarının toplamı.
Ayrıca bu Cumhurbaşkanının, Meclis tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanıdır.
Türklük adına yürütülen yargılamalar ve idari görevleri içeren listeyi içermektedir.
Açıklamada, "Bu listede, bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti adına yargılanan yabancı uyruklu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yer almaktadır." ifadesi kullanılmıştır.

Türkiye cumhurbaşkanları listesi
Cumhurbaşkanlığı Forsu, cumhurbaşkanının ikametgâhında ve ziyareti süresince bulunduğu yerde bayrak direğine çekilir.

Türkiye cumhurbaşkanları listesi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak görev yapmış kişileri içeren liste.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre Cumhurbaşkanı devlet ve hükûmet başkanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanlığını temsil eder. Cumhurbaşkanı beş yıllığına görev yapar. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir.

Cumhurbaşkanının hastalık, yurt dışına çıkma, ölüm, çekilme veya başka bir nedenle görevini sürdürememesi durumunda yenisi seçilene kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder. Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilir.

Bugüne kadar 12 kişi ant içerek cumhurbaşkanlığı yaparken 5 kişi de cumhurbaşkanlığına vekillik etmiştir. Bu kişilerden ikisi görevleri sırasında doğal nedenlerden hayatlarını kaybetti (Mustafa Kemal Atatürk ve Turgut Özal), biri askerî darbe sonucu devrildi (Celâl Bayar) ve biri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından sağlık sebepleriyle görevden alındı (Cemal Gürsel).

İlk Cumhurbaşkanı Atatürk, 1923'te oy birliği ile seçildi. 15 yıl 12 gün ile bu görevde en çok kalan kişi olan Atatürk, dört dönem Cumhurbaşkanlığı yaptı. Özal ise 3 yıl 159 gün Cumhurbaşkanlığı yaparak bu görevde en az kalan kişi oldu. Göreve geldiğinde 42 yaşında olan Atatürk en genç, 70 yaşında olan Fahri Korutürk ise en yaşlı Cumhurbaşkanıdır.

Cumhurbaşkanları listesi

FotoğrafCumhurbaşkanıGörev başlangıcıGörev sonuGörev süresiDönemÖnceki göreviNotlar
1Türkiye cumhurbaşkanları listesiMustafa Kemal Atatürk
(1881–1938)
29 Ekim 192310 Kasım 1938
1
(1923)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
(1920–1923)
Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde
Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanıydı.
2
(1927)
3
(1931)
4
(1935)
Türkiye cumhurbaşkanları listesiAbdülhalik Renda
(1881–1957)
Vekâleten
10 Kasım 1938 11 Kasım 1938 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
(1935–1946)
Vekâleten cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde Cumhuriyet Halk Partisi üyesiydi.
2Türkiye cumhurbaşkanları listesiİsmet İnönü
(1884–1973)
11 Kasım 193822 Mayıs 1950 5
(1938)
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
(1925–1937)
Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanıydı.
6
(1939)
7
(1943)
8
(1946)
3Türkiye cumhurbaşkanları listesiCelâl Bayar
(1883–1986)
22 Mayıs 195027 Mayıs 1960
9
(1950)
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
(1937–1939)
Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde Demokrat Parti üyesiydi.
10
(1954)
11
(1957)
Türkiye cumhurbaşkanları listesi
141x141pik
Cemal Gürsel
(1895–1966)
27 Mayıs 1960 26 Ekim 1961Türk Kara Kuvvetleri Komutanı
(1958–1960)
27 Mayıs Darbesi'yle göreve gelip askerî yönetim boyunca başbakanlık ve devlet başkanlığı yaptı. TBMM yeniden açılınca cumhurbaşkanlığına seçildi.
4 26 Ekim 1961 2 Şubat 1966
12
(1961)
Türkiye cumhurbaşkanları listesi
135x135pik
İbrahim Şevki Atasagun
(1899–1984)
Vekâleten
2 Şubat 1966 28 Mart 1966 Cumhuriyet Senatosu Başkanı
(1965–1970)
Vekâleten cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde bağımsızdı.
5 Türkiye cumhurbaşkanları listesiCevdet Sunay
(1899–1982)
28 Mart 1966 28 Mart 1973 13
(1966)
Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı
(1960–1966)
Cumhurbaşkanlığı öncesinde asker ve bağımsızdı.
Türkiye cumhurbaşkanları listesi
119x119pik
Tekin Arıburun
(1903–1993)
Vekâleten
28 Mart 1973 6 Nisan 1973 Cumhuriyet Senatosu Başkanı
(1970–1977)
Vekâleten cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde Adalet Partisi üyesiydi.
6 Türkiye cumhurbaşkanları listesiFahri Korutürk
(1903–1987)
6 Nisan 1973 6 Nisan 1980 14
(1973)
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı
(1957–1960)
Cumhurbaşkanlığı öncesinde asker ve bağımsızdı.
Türkiye cumhurbaşkanları listesiİhsan Sabri Çağlayangil
(1908–1993)
Vekâleten
6 Nisan 1980 12 Eylül 1980
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
(1979–1980)
Vekâleten cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde Adalet Partisi üyesiydi.
Türkiye cumhurbaşkanları listesiKenan Evren
(1917–2015)
12 Eylül 1980 9 Kasım 1982Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı
(1978–1983)
12 Eylül Darbesi'yle göreve gelip askerî yönetim boyunca devlet başkanlığı yaptı. 1982 Anayasası'nın birinci geçici maddesi gereği Anayasa'nın halkoylamasında kabulüyle cumhurbaşkanı oldu.
7 9 Kasım 1982 9 Kasım 1989 15
(1982)
8 Türkiye cumhurbaşkanları listesiTurgut Özal
(1927–1993)
9 Kasım 1989 17 Nisan 1993
16
(1989)
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
(1983–1989)
Cumhurbaşkanı olmadan önce Anavatan Partisi Genel Başkanıydı.
Türkiye cumhurbaşkanları listesiHüsamettin Cindoruk
(1933–)
Vekâleten
17 Nisan 1993 16 Mayıs 1993 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
(1991–1995)
Vekâleten cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde Doğru Yol Partisi üyesiydi.
9 Türkiye cumhurbaşkanları listesiSüleyman Demirel
(1924–2015)
16 Mayıs 1993 16 Mayıs 2000 17
(1993)
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
(1991–1993)
Cumhurbaşkanı olmadan önce Doğru Yol Partisi genel başkanıydı.
10
Türkiye cumhurbaşkanları listesi
133x133pik
Ahmet Necdet Sezer
(1941–)
16 Mayıs 2000 28 Ağustos 2007 18
(2000)
T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanı
(1998)
Cumhurbaşkanı olmadan önce sivil ve bağımsızdı.
11 Türkiye cumhurbaşkanları listesiAbdullah Gül
(1950–)
28 Ağustos 2007 28 Ağustos 2014 19
(2007)
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
(2003–2007)
Cumhurbaşkanı olmadan önce Adalet ve Kalkınma Partisi üyesiydi.
12
Türkiye cumhurbaşkanları listesi
143x143pik
Recep Tayyip Erdoğan
(1954–)
28 Ağustos 2014Görevde 20
(2014)
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
(2003–2014)
Cumhurbaşkanı olmadan önce Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanıydı. 21 Mayıs 2017'de tekrar genel başkan oldu.
21
(2018)

Eğitimlerine göre

Mezun olduğu en üst seviye eğitim kurumuna göre Türkiye cumhurbaşkanlarının listesi aşağıdaki gibidir:

ÖğrenimCumhurbaşkanları
Doktora
İstanbul Üniversitesi Abdullah Gül
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer
Harp Akademisi Mustafa Kemal Atatürk
İsmet İnönü
Cemal Gürsel
Cevdet Sunay
Fahri Korutürk
Kenan Evren
Lisans[3]
Ankara Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer
Deniz Harp Okulu Fahri Korutürk
İstanbul Üniversitesi Abdullah Gül
İstanbul Teknik Üniversitesi İsmet İnönü
Turgut Özal
Süleyman Demirel
Kara Harp Okulu Mustafa Kemal Atatürk
İsmet İnönü
Cemal Gürsel
Cevdet Sunay
Kenan Evren
Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan
Ortaokul Celâl Bayar

Yaşayan eski cumhurbaşkanları

2022 itibarıyla yaşayan iki eski cumhurbaşkanı ve bir eski cumhurbaşkanı vekili bulunmaktadır:

FotoğrafCumhurbaşkanıGörev süresiDoğum tarihi
Türkiye cumhurbaşkanları listesiHüsamettin Cindoruk1993
Vekâleten
10.
Türkiye cumhurbaşkanları listesiAhmet Necdet Sezer2000–2007
11.
Türkiye cumhurbaşkanları listesiAbdullah Gül2007–2014

Süleyman Demirel (1924–2015), 17 Haziran 2015'te 90 yaşında hayatını kaybederek ölen son eski cumhurbaşkanı olmuştur.

Görevde bulunduğu sırada ölen cumhurbaşkanları

2022 itibarıyla görevde bulunduğu sırada hayatını kaybeden iki cumhurbaşkanı bulunmaktadır:

FotoğrafCumhurbaşkanıGörev süresiÖlüm tarihi
1.
Türkiye cumhurbaşkanları listesiMustafa Kemal Atatürk1923–193810 Kasım 1938 (57 yaşında)
8.
Türkiye cumhurbaşkanları listesiTurgut Özal1989–199317 Nisan 1993 (65 yaşında)

Turgut Özal (1927–1993), 17 Nisan 1993'te 65 yaşında görevde bulunduğu sırada ölen son eski cumhurbaşkanı olmuştur.

Ayrıca bakınız

  • Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimleri
  • Türkiye cumhurbaşkanı yardımcısı
  • Türkiye cumhurbaşkanı vekili
  • Türkiye cumhurbaşkanlarının gömüldükleri yerler listesi
  • Türkiye cumhurbaşkanları eşleri listesi

Dış bağlantılar

  • T.C. Cumhurbaşkanlığı: Cumhurbaşkanlarımız ↗
  • ↓ ↓ ↓

    1. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1936 yılına kadar Mülkiye Mektebi adıyla İstanbul'da faaliyet göstermiştir. Bu yüzden Ankara Üniversitesi ve Mülkiye Mektebi bazı isimler için ayrı olarak ele alınmıştır.