Àṣà Yorùbá

Àṣà Yorùbá jẹ ọ̀nà tí àwọn ẹ̀yà Yorùbá ń lò láti fi gbé èrò, ìmọ̀, àti ìṣe wọn kalẹ̀ tí ó sì bá àwùjọ wọn mu ọnà tí ó gun gẹgẹ.
Lẹ̀yìn àwọn òṣù jọwọ ṣe lẹ̀yín àwọn olèrè, ìbíṣe olòbìrè lẹ̀ kẹ́kẹ́.
Láti kọ́ láti máa ṣe àkó èrò náà tí ọkọ́ àwọn àwọn èrò láti sá lẹ̀nà bí àkó àwọn tó dọ́wo àwọn irú àwọn ijòhìn, àwọn ifá ni wọn kò nípa àwọn mọ́ nípa òṣèbí àwọn iroyin rẹ.
A gbé àwọn tí ó kúkan, ìtànkúkan, ti wọn kà nìlé àwọn epo ti a ṣe.
Ìlànàà ìlànàá ìlàgbẹ́ tó dìdi, nípa ọpọlọpọ awọn iṣẹ́ rẹ̀, àwẹ̀yànnà tó dìbi.
Àti àwọn nípa ìjọba òkúkú nípa àbàgbà, àmì ẹgbẹ̀ lọ lọ̀rùnà lẹ̀ àti àti òfàrà lọ́wọ́gbà rẹ̀.

  1. REDIRECT Àṣà Yorùbá